Reven som siden januar både er sett og funnetspor av, er funnet ihjelkjørt lørdag ettermiddag. Det var Sven OlavKvalvær fra Frøya som først fant reven på fv.714, rett ved motorsportsenteret iNeverlia.

- Vi var på vei mot Frøya da jeg syntes det varen rev som lå midt i hjulsporet i veien, og kjørte tilbake for å se om detvirkelig var en rev. Det kunne se ut som det muligens var en ungrev. Spørsmåleter bare hvor resten av kullet er, eller om dette var den eneste. Ingentinghadde vært likere enn det, forteller Kvalvær, som lempet reven ut av veibanen.

- Ung hannrev

Lokalavisa tok kontakt med fallviltansvarlig KnutTore Børø, som kom og tok med seg reven for nærmere undersøkelse hos veterinær.Reven var fullstendig knust etter muligens å ha havnet under hjulet på etvogntog, men Børø klarte likevel å bestemme kjønnet på reven.

- Det kan se ut som det er en ung hannrev. Da harden i allefall ikke fått frem noen unger. Nå blir det spennende å se om dettevar den eneste reven, eller om det blir sett noen flere spor, sier Børø.

Tok hane i Børøysundet

Det har blitt observert rev på Hitra både i fjorog i år. Siden nyttår er det observert rev og spor over hele Hitra. I sisteutgave av lokalavisa kan du se kart som viser de forskjellige plassene reven erblitt observert. Og nylig fikk Knut Tore Børø melding om at reven hadde vært pårevestreker i Hestvika.

- Jeg snakket med en kar der som hadde settrevespor i Hestvika, og ikke lenge etter hadde den tatt en hane i Børøysundet ipåska. Så det stemmer godt med at reven har oppholdt seg i området mellomSandstad og Hestvika, forteller Børø.

Siden begynnelsen av mars, da det ble offisieltbekreftet at det var funnet revespor ved Sandstad, har det blitt organisertjakt etter reven, uten resultat.

- Vi har ikke sett spor etter reven mens jaktapågikk. Men nå kan det hende at vi er kvitt reven på Hitra, sier Børø.