Ordførere, skolebarn, veivesen-folk og andre interesserte overvar den etterlengtede åpningen av Fenestunnelen i dag. Samtidig ble Fenesbakken - som har blitt omtalt som den siste flaskehalsen på fv.714 – stengt.

- Dette er en viktig dag, og en milepæl for veitransport til øyregionen. Når både Bergsbakken og Fenesbakken nå er lagt bak oss, har det stor betydning, spesielt for næringslivet. Jeg er imponert over fremgangen som har vært gjort i utbedringen av 714. Det er verdt å markere, sier ordfører Berit Flåmo.

- Dette er stort, og en milepæl for 714-prosjektet. Når Valslagstunnelen også åpner til jul er de største sikkerhetsrisikoene fjernet. Det har stor betydning for trafikksikkerheten i Snillfjord, sier John Geir Stølan(Sp), ordfører i Snillfjord.

Fylkesvaraordfører Arne Braut mente tunnelen ikke ville kommet i stand uten fylkeskommunen.

- Det har vært et taktskifte etter at fylkeskommunen tok over ansvaret for riksveiene. Selv om det er store utfordringer på veiene i fylket, så bygges det mer vei enn noen gang. Fv.714, som er den eneste vei forbindelsen mellom Orkanger og øyregionen har stor betydning for verdiskapning og vekst for regionen. Nærmere 50 prosent av verdiskapningen blir skapt i øyregionen. Samtidig er det en befolkning på rundt ni tusen innbyggere og mange som bruker veien til sine fritidshus. Derfor er det en stor glede å åpne Fenestunnelen i dag, og markere at flaskehalsen Fenesbakken stenges, sa Braut.