Når elevene er ferdige med grunnskolen (etter 10. trinn) summeres de ti avgangskarakterene på vitnemålet opp i såkalte grunnskolepoeng. Det er disse poengene som blant annet danner grunnlaget for videre skolegang og inntak til videregående skoler.

Ifølge Hitra kommune viser de nye tallene at vårens avgangselever ved Hitra ungdomsskole i gjennomsnitt scorer 0,5 poeng over landsgjennomsnittet.

Hitra kommune ligger nå stabilt i overkant av landsgjennomsnittet for avgangselevene, sier kommunalsjef Kjell R. Sæther. Han er godt fornøyd med resultatene.

- Det systematiske arbeidet med kvaliteten på opplæringen i Hitrakolene har gitt resultater, sier Sæther.

Frøyas avgangselever i vår hadde et noe bedre resultat enn året før, men det er fortsatt et stykke bak landsgjennomsnittet.

Kommunalsjef Kjell R. Sæther er godt fornøyd med resultatene.