Norway Royal Salmon (NRS), der Helge Gåsø fra Frøya gjennom Gåsø Næringsutvikling AS er største aksjonær (14,4 prosent), legger i dag fram sitt økonomiske resultat for fjerde kvartal i fjor. Det gir også et oversikt over hvordan 2012 har gått som helhet.

I en børsmelding forteller selskapet at man opplever en vesentlig forbedring av markedssituasjonen for laks med rekordhøye volum og at det har vært stigende priser gjennom kvartalet.

NRS rapportereri dag et operasjonellt driftsresultat fjerde kvartal 2012 på 8,5 millioner kroner og 30,3 millioner kroner for hele 2012.

EBIT pr. kg for fjerde kvartal 2012 ble NOK 1,80 og NOK 2,25 for hele året.

- Driftsinntektene var 543 mill. kroner i fjerde kvartal 2012 sammenlignet med 440 mill. kroner i samme kvartal i 2011.Økningen skyldes både høyere solgt volum og høyere priser, uttaler konsernsjef John Binde i en pressemelding. Han beskriver optimisme for tida framover.

- Markedssituasjonen fremover oppleves som positiv da etterspørselen etter laks er god i de fleste markeder. Samtidig ser vi også lavere tilbudsvekst fremover enn vi har hatt i2012. Produksjonsveksten fra Norge er forventet rundt null, mens veksten fra Chile vil fortsette. God etterspørsel og lavere tilbudsvekst er forventet å gi høyere priser i 2013 enn i 2012. En viktig forutsetning for det positive markedssynet er at eksportenfår utvikle seg normalt uten nye og store handelshindringer, sier Binde.

Norway Royal Salmon

NRS hadde ved årsskifte 30 medlemsbedrifter som til sammen representerer 81 matfiskkonsesjoner, 6 konsesjoner for settefisk samt 1 landbasert røyekonsesjon. NRS har aksjemajoritet i 4 oppdrettsselskaper som til sammen har 25 matfiskkonsesjoner, og minoritetsandeler i 5 oppdrettsselskaper som til sammen har 16 matfiskkonsesjoner samt minoritetsandeler i to slakteri og ett settefiskanlegg.

Gåsø Næringsutvikling AS er største aksjonær med 14,4 prosent av aksjene. Måsøval Eiendom AS (8,0 prosent) og Kverva AS (5,7 prosent) er også lokale eiere.