Russen vil sende en oppfordring til alle foreldre, og håper at de vil betale vaksine mot hjernehinnebetennelse for ungdommen.

- De fleste studenter har ikke så veldig mye penger, og en slik vaksine koster litt. Derfor tror vi mange lar være å ta den på grunn av pengene. Vi vil derfor oppfordre foreldre til å betale den for dem, sier visepresident i Rødrussestyret, Therese Enoksen.

- Det er jo en trygghet å ta den. Vi har fått informasjon fra helsesøster, og legene anbefaler at vi tar den. Vi vil øke tryggheten i russetida, og syns foreldre bør være opptatt av tryggheten, legger Julie Kristoffersen til.

I følge folkehelseinstitutten er ungdom i alderen 17-19 år en av de aldersgruppene som har høyest forekomst av meningokokksykdom. I tillegg kan en kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn gi økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Dette gjelder både russ og andre ungdommer som fester mye.

Tips til russen for å unngå smitte

For å minske faren for å bli smittet av hjernehinnebetennelse i russetida anbefales følgende:

- Ta deg tid til å sove ut! Kroppen trenger å få hvile, det styrker motstandskraften.

- Unngå å drikke av samme flaske/boks/glass som andre.

- Kyss bare kjæresten din.

- Unngå å røyke av samme sigarett som andre.

- Unngå å rope og skrike så mye at du blir hes og sår. Dette kan gjøre slimhinnene mer mottakelig for infeksjoner.