Det ble eksportert laks for 8,2 milliarder kroner i første. kvartal. Dette er en økning på 22 prosent, eller 1,5 milliarder kroner sammenlignet med de tre første månedene i fjor. I mars måned ble det eksportert laks for 3 milliarder kroner. Sammenlignet med mars i fjor er det en økning på 12 prosent eller 312 millioner kroner, viser tall fra Norges sjømatråd,

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mars måned 37,69 kroner per kilo mot 28,34 kroner i mars i fjor. Frankrike og Polen var de største kjøperne av laks fra Norge.

Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i første kvartal i år. Dette er på samme nivå som sjømateksporten i 1. kvartal 2012. I mars måned ble det eksportert sjømat for 4,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 4 prosent eller 190 millioner kroner sammenlignet med mars måned i fjor.

- Verdien av lakseeksporten øker som følge av en kraftig prisvekst, samtidig erfarer villfisknæringen et fall i eksportverdien i første kvartal. De store mengdene av torsk som er landet i løpet av vinteren har i all hovedsak funnet sin vei til markedene, men til redusert pris. I dagens markedssituasjon er det spesielt viktig at det er en kraftig vekst i eksportert kvantum av fersk norsk torsk til EU, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Norges sjømatråd.