Onsdag var det anbudsåpning på selve industriområdet på Jøstenøya. Prosjektleder Jørgen Olsen i Hitra kommune kan fornøyd konstatere at hele fire entreprenørselskaper har levert tilbud. I forrige uke ble det kjent at åtte firma ønsker å bygge kysthavna like ved industriområdet.

- Vi ventet ikke så mange anbud som på kysthavna. Industriområdet er et såpass mye større prosjekt, og det betyr at entreprenør-selskapenene må ha en viss størrelse.

De fire som har levert tilbud er: Tore Løkke, Syltern, AF-Gruppen og PEAB.

Og den relativt store deltakelsen fjør også at prisen på Hitras nye store industriområde kan bli lavere enn man har fryktet.

- Vi er også godt fornøyd med prisene, som ikke ligger over det vi hadde sett for oss, sier Jørgen Olsen, som ikke kan gå ut med noen summer før de enkelte anbudene er gjennomgått og vurdert.