Har 15 millioner ekstra skattepenger å plassere

foto