Av: Bjørn L. Rønningen

Tok reg.nummeret av bil

foto