Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Tok reg.nummeret av bil