Ved utgangen av 2013 er det samlede sykefraværet i Sør-Trøndelag på 6,5 prosent og ligger med det på snittet for landet. Alle "våre" tre kommuner kan ved opptelling etter 2013 vise til lavere legemeldt sykefravær enn landssnittet, og alle tre kan vise til lavere sykefravær enn på samme tidspunkt ett år tidligere.

Det viser sykefraværs-oversikten, som NAV har utarbeidet.

Sykefraværet:

Legemeldt fravær i prosent av avtalte dagsverk i 4. kvartal 2013 (tall i parentes er samme kvartal året før):

Snillfjord: 4,4 prosent (5,5 prosent), tilsvarer en nedgang på 20,3 prosent

Hitra: 6,0 prosent (6,2 prosent), tilsvarer en nedgang på 3,2 prosent

Frøya: 5,6 prosent (6,1 prosent), tilsvarer en nedgang på 8,1 prosent.

Kommunevise forskjeller

For alle kommunene i Sør-Trøndelag samlet er det en nedgang i sykefraværet på 4,7 prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2012.

Det er store kommunevise forskjeller innad i fylket. Det høyeste fraværet har Osen med 7,7 prosent, etterfulgt av Skaun med 7,5 prosent. I Osen øker sykefraværet med 11,6 prosent fra samme periode i fjor. Det er i Tydal fraværet øker mest, her er økningen på over 35 prosent. Det laveste sykefraværet finne vi i Åfjord med 3,8 prosent, fulgt av Snillfjord med 4,4 prosent. Kraftigst nedgang i sykefraværet har Snillfjord, med nedgang på over 20 prosent. I Trondheim er nedgangen i sykefraværet på 6,9 prosent og er nå på 5,1 prosent.