På grunn av vind, har det de siste dagene vært mange kansellerte ferje- og hurtigbåtsamband i området vårt. I dag (fredag) melder Fosennamsos Sjø imidlertid om normal drift i alle båtsamband som berører Hitra og Frøya.