- Det var en fantastisk opplevelse.

Det var sist søndag formiddag at Hallgeir Bakken på Flatval tok småbåten over frøyfjorden for å se til noen sauer han har på Hitra. Turen tok litt lenger tid enn vanlig.

- Det var flokker med hval som dukket opp overalt i fjorden. Jeg slakket ned og ble liggende å se og filme. Noen ganger var det flokker med ti-tolv hval oppe ved båten. Men jeg så dem over hele fjorden. Jeg er sikker på at det må ha vært 150-200 hval samtidig inne i Frøyfjorden, sier Hallgeir Bakken.

- Jeg husker for lenge siden, da jeg drev fiske, at det var en flokk som gikk ved Inntian. Men jeg har aldri opplevd å se så mange samtidig, sier han.