I januar var 56 hitterværinger arbeidsledige. Dette er hele 36 (eller 39 prosent) færre enn januar i fjor.

På Frøya er det nå 80 arbeidsledige, noe som er 23 flere (+40 %) enn for ett år siden.

I Snillfjord er 11 personer uten arbeid, noe som er identisk med fjorårstallet for januar.

Økende ledighet ved inngangen til 2014

I årets første måned er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,7 prosent. Det er nå 4 267 sørtrøndere som er helt uten jobb, 269 flere enn i januar i fjor.

– Ledigheten i fylket har i 2013 ligget på ca 2,3 prosent i gjennomsnitt. Inneværende år regner vi med at den vil stige noe, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Antall arbeidsledige i landet økte med 8 500 personer fra januar i fjor og 3 prosent av arbeidsstyrken er nå uten jobb.

Sør- Trøndelag ligger fortsatt under snittet for landet, men ledigheten har de siste månedene vist en økende tendens.

Flere ledige tømrere og malere

Det siste året vi sett en økende ledighet innenfor bygg og anleggsfagene, og de siste månedene har økningen i ledighet vært på rundt 30 prosent. Ved inngangen til 2014 er det 155 flere ledige i bygg og anlegg. Det er spesielt blant tømrere og malere vi ser at ledigheten øker.

– Etterspørselen etter fagfolk har frem til 2013 vært stor og næringen har hatt en kraftig vekst i sysselsettingen. I Trondheimsområdet er noen større byggeprosjekter nær fullførelse, slik at aktiviteten kan gå noe ned, sier Wigum.

Lavest ledighet i Røros med 1,9 prosent

Røros ligger lavest på ledighetsstatistikken med 1,9 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Deretter følger Rennebu og Holtålen med 2 prosent og Hemne med 2,1 prosent.

Den høyeste ledigheten finner vi i Roan med 5,5 prosent, etterfulgt av Frøya og Ørland med henholdsvis 3,6 og 3,3 prosent ledige.

Trondheim ligger under snittet for fylket med en ledighet på 2,6 prosent, tilsvarende 2 592 personer. Det er en økning fra samme måned i fjor på 155 personer, eller seks prosent.