Elevrådene for mellomtrinnet og ungdomsskolen søkte allerede i 2013 om til sammen 320.000 kroner til å forbedre aktivitetstilbudet i skolegården, blant annet asfaltering av ballaktivitetsområdet, klatrevegg, flere benker og bord og ballnett mot veien. Meningen var at det skulle tas inn i budsjettet i 2014, men det kom aldri så langt.

- Ikke pø om pø

- Jeg er kry over at elevene gikk tjenestevei i denne saken. Det er fint om vi kan imøtekomme dem på en del av dette. Ikke alt på en gang, men litt av gangen, sa Bergljot Stokkan, i tirsdagens formannskapsmøte.

Hitra formannskap og til sist kommunestyret, bevliget endelig penger til oppgradering av uteområdet til skolen.

- Det er flott at elevrådene tar tak i dette. Men det er ikke flott at det tar to år å svare på det. Jeg møtte saken tilfeldigvis gjennom kontrollutvalget. Det er et stort problem at vi ikke løser slike saker som bidrar til trivsel og trygghet. Jeg foreslår derfor at vi imøtekommer søknaden og at vi lånefinansierer 450.000 kroner, inkludert asfaltering. Det skal gjøres i år og ikke på om pø, sa Haugen, som hadde brakt saken til politisk behandling igjen.

- Det er synd at dette ikke ble iverksatt i forbindelse med renoveringen av skolen. Dette er en gnagsår-sak som skaper misfornøyde unger og foreldre, og gjør politikere og rådmann til syndebukker. Jeg berømmer elevrådet for dette, som har gått frem på en meget fin måte, mente Per Ervik.

- Min feil

Oppvekstkomite-leder Bergljot Stokkan tok på seg skylden for det hele.

- Det er min feil at det ikke kom med i budsjettet. Vi gjorde et vedtak i oppvekstkomiteen, men det ble oversett da vi skulle behandle budsjettet, sa Stokkan.

Haugens forslag ble enstemmig vedtatt som tilrådning til kommunestyret. Onsdag vedtok et enstemmig kommunestyre tilrådningen.