Kommunaldepartementet jobber med endringer i alhoholloven, og kommunene får nå muligheten til å si sitt. En av de mulige endringene er at bevillinger til salg og skjenking av alkohol ikke skal ha dagens fireårsregel, der bevillingen automatisk løper ut etter fire år. Har har Frøya kommune sagt sitt: de ønsker at fireårsregelen beholdes som hovedregel, men at kommunene skal få muligheten til å gi unntak og la bevillingen løpe uten ny behandling.

Et annet punkt i loven som kan bli endret er at grossister kan få lov til å selge alkoholholdig drikke direkte til bevillingshavere til enkeltanledninger. I dag må alt slikt salg gå gjennom vinmonopolet. Frøya kommune støtter i sin høringsuttalelse denne endringen.