I torsdagens utgave av Adresseavisen kom nyheten om at akkuattmottaket i Orkdal kan bli nedlagt.

- I praksis en nedleggelse av sykehuset, uttalte overlege Harald Edsberg til avisen og får støtte av varaordfører i Hitra, Per Ervik (Pensjonistpartiet).

Han kjøper ikke argumentet med at det er kort vei fra Orkanger til St.Olavs hospital i Trondheim.

Vil ta kampen

- I mange tilfeller er det minutter som teller når det er snakk om liv og død. Hva skal de gjøre hvis det skjer mange akutte tilfeller på en gang? Det hadde vært langt mer hensiktsmessig å ha flere akuttmottak, når folk allerede må reise fra steder som Sula og Froan i øyregionen, mener varaordføreren.

Han lover å kjempe for å få beholde akuttmottaket i Orkdal.

- Jeg kommer til å ta opp denne saken i formannskapet den 3. mars og kommunestyret den 17. mars for å gjøre det jeg kan, forteller en engasjert Ervik.

Ikke ferdig før 2016

Siden administrerende direktør av St. Olavs Nils Kvernmo har vært i møte i går om rapporten som sier det er fullt mulig å legge ned akutt-tilbudet, har det ikke lyktes å få han i tale.

Men i saksfremlegget på St.Olavs hjemmesider, presiseres det at konsekvensutredingen skal ikke skal være ferdig før sommeren 2016.

Det står også at den første rapporten ikke gir grunnlag til å ta en avgjørelse omkring de utfordrende problemstillingene. Det skrives også at rapporten er: "laget i en begrenset tidsperiode med en begrenset ressursinnsats og med en begrenset involvering av berørte".