Dette er et leserinnlegg, signert Vidar Oskarson, under tittelen "Hvordan skal landet bygges?"

Det nærmer seg valg, og nå skal partiene bygge flere boliger i byene, for folk strømmer til byen i en fart vi knapt har sett før.

Utkant-Norge, det være seg kyst eller innlandet, må fylle på med utenlandsk arbeidskraft for i det hele tatt å drive gårdsbruk og fiskeforedling. Folk vil heller være arbeidsledig eller bo seg ihjel i byen enn å jobbe og bo i utkant-Norge.

Verden vil etter hvert som årene går, Norge og, ha behov for mer mat, og noen må produsere maten. Gårdsanlegg legges ned, fiskevær fraflyttes og sjarken blir dratt på land. Hvem skal produsere maten vi skal spise?

Fisken, høna og melka produseres ikke i byen, det må vi snart ta innover oss.Norge og Sverige importerer mat i dag som vi selv kunne vært selvforsynt med. Norge er på god vei til å bli en kopi av Sverige, bygd og kyst tømmes for folk. Er dette noe å være stolt over?

Sannheten er brutal, flere mennesker trenger mat, men det blir færre og færre mennesker som bor der den kan produseres. Alle skjønner at dette går ikke.

Det er mer enn nok hus i landet eller tomteområder. Men, det er ikke nok hus og jobb i de store byene. Vi må gjøre noe, slik at flere mennesker blir motivert til å bo der det er hus og jobb, og ikke minst der maten blir produsert.

Politikere, foreldre, og andre forståsegpåere sier at alle må gå skole. Er det slik at alle vil eller har mulighet til det?

Noen må kjøre bussen som folk skal dra til jobb med, mange er interessert i butikkyrket, noen ønsker å drive gården etter pappa og mamma, og noen vil helt sikkert drive sjøen eller slakte laks.

Hvorfor kan de ikke få den samme respekten og motivasjonen som han som drar på seg hundre tusener i studiegjeld?

Vi kan ikke fortsette å produsere folk som skal bo seg i hjel i byen.

Er dette måten vi skal bygge landet på?

Nei, jeg tror ikke det.

Noen må fortelle unge mennesker at det er helt greit å bo ved kysten eller på landsbygda. Du er veldig viktig, noen trenger den maten du er med på å produsere.

Og i tillegg til dette får vi et land med større mangfold.

Vidar Oskarson