Johs Håvik fra Hitra senterparti og Anders Krogstad fra Snillfjor senterparti var begge på plass når Senterpartiet i dag innledet sitt landsmøte i Haugesund.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum lovet i sin innledningstale til forsamlinga å bytte ut blåblå politikk med grønn politikk til høsten. Vedum fortalte tilhørerne i salen at han og Senterpartiet kommer til å kjempe for tjenester nær folk.

- Vi vil oppheve alle tvangssammenslåinger av kommuner som blir fattet av Høyre og FrP dersom vi havner i maktposisjon i 2017, sa Vedum til stor jubel fra salen.

Han løftet også frem krav til forhandlinger om en ny sykehusreform dersom Senterpartiet skal gå inn i en ny regjering i 2017.

- Vi i Senterpartiet vil ha en sykehusreform i Norge, der vi avbyråkratiserer sykehusene, tar tilbake den politiske styringen, endrer inntektssystemet og stopper sentraliseringen av norske sykehus, sa Vedum.

Fra talerstolen på landsmøtet i Haugesund dundret Vedum løs på den blåblå regjeringen og retningen de tar Norge med sin politikk.

- Det er en ekstrem versjon av Høyre vi ser i dagens regjering, de setter ulike deler av samfunnet opp mot hverandre og har startet tidenes sentralisering. Vi ser det i helsesektoren, politiet, i landbruket, med kommunereformen, innenfor universitets- og høyskolesektoren. Folk drømmer ikke om sentralisering, privatisering og større forskjeller. Folk drømmer ikke om å leve sine siste år på Norges største sykehjem, sa Vedum.

Vedum ønsker at folk ved høstens valg skulle stille seg spørsmålet om hvilket parti som er mest på lag med det Norge folk elsker.

- Dersom mange nok stiller seg det spørsmålet vil Senterpartiet ha enda flere ordførere enn i dag. For det er vi som er mest på lag med det Norge folk elsker, sa Vedum til en begeistret forsamling.

Her kan du følge landsmøtet direkte på web-tv (ekstern lenke)