To dispensasjoner fra krav om pedagogisk utdanning