Sigrid Helene Hanssen, Tranvikan, har ifølge Brønnøysundregistrene registrert et enkeltmannsforetak med samme navn. Foretaket skal drive jordbruk, husdyrhold og skogbruk samt utleie av jakt.