Hitra og Frøya videregående skoler skal fra førstkommende skolestart organiseres som en samlet enhet med felles navn og felles ledelse. Det avgjorde fylkestinget i Sør-Trøndelag i sitt siste møte før jul. Den nye samlede enheten skal ha felles ledelse og være lokalisert på to skolesteder, som blir dagens skoler på Fillan og Sistranda.

- Det legges til grunn en organisering som sikrer klar og tydelig stedlig skoleledelse på begge skolesteder, poengteres det i vedtaket over fylkes nye skolebruksplan.

Skolebruksplanen inneholder også en rekke andre omstruktureringstiltak i andre skoler i fylket. For eksempelk jobbes det videre med en samarbeids-/samordningsprosess i 2016 for de videregående skolene Hemne, Meldal og Orkdal, samt for Gauldal og Melhus. Planen inneholder også en vurdering av felles skoler for Rissa og Leksvik.

Fylkestinget følger dermed fylkesrådmannens forslag, som også ble vedtatt i Komite for opplæring. Fylkesrådmannen har tidligere framhevet at en samordningsmodell med en videregående skole på skolestedene Sistranda og Fillan skal gi elevene et bredere fagtilbud.

- Ansatte skal gis bedre muligheter for hele stillinger og bedre muligheter for å få utnyttet og utviklet sin spisskompetanse, samt at arbeidsliv skal få en skole og ledelse å forholde seg til, som skal gi raskere tilpasning til endringer i behovet for kompetanse, het det i saksframlegget.

Lokalavisa har tidligere omtalt forslaget, som var omforent i de politiske miljøene på Hitra og Frøya. Mens ansatte ved de to skolene har hatt noe ulikt syn på den nye modellen. Klubbleder i utdanningsforbundet ved Frøya videregående, Ola Vie, uttalte at tidshorisonten for sammenslåing er for kort. Mens avdelingstillitsvalg for utdanningsforbundet ved Hitra videregående skole, Oddbjørn Molberg Larsen, uttalte at også de har hatt sine innvendinger til prosessen og tidsperspektivet, men at de har levert en uttalelse der de er positive til at man velger modell en med en felles ledelse for de to skolene.