Frøya kommunestyre har valgt Martin Nilsen som formannskapets representant i menighetens fellesråd. Kristin Reppe Nilsen er valgt som vara.