Produksjonsforum i Sjømat Norge anslår at 2015 ender med et slaktevolum på laks som er tilnærmet fjoråret. For 2016 kan det gå i retning av en mindre reduksjon i uttaket av fisk.

Leder av Produksjonsforum, Edmund Broback, peker på følgende forhold som leder mot et slaktevolum i 2015 som er tilnærmet det samme som i 2014:

- Første halvår med gode sjøtemperaturer gjennom vinteren ga gode produksjonsvilkår. Samtidig hadde vi med oss økt biomasse fra 2014 etter den midlertidige MTB-utvidelsen som kom som følge av Russland-stoppen. Dette medførte et økt uttak på 26.000 tonn i perioden. Etter svake veksttemperaturer våren og forsommeren for hele landet, har ettersommeren gitt gode produksjonsvilkår. Vestlandet har også hatt lave lusetall. I Nord-Norge var det også god kontroll på lusesituasjonen, mens det har vært større utfordringer i Midt-Norge. Samlet er det grunn til å vente et tilnærmet samme slaktevolum som fjoråret. Dette til tross for at vi forventer en reduksjon i biomassen i 2015 og vi dermed tar ut noe av produksjonspotensialet for 2016, sier Broback.

Venter svakere 2016

For 2016 kan det ved en normal temperatursituasjon forventes en liten reduksjon i slaktevolumet sammenlignet med 2015. Reduksjonen kommer i uttaket første halvår, mens det i andre halvår ventes en liten økning.

- Et tankekors

Havbruksdirektør Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge sier i en kommentar at anslagene fra Produksjonsforum viser at det knapt er noen vesentlig økning i slaktevolumene i perioden 2012-2016. Fra 2012 til 2015 har det vært en økning på 4%, men dette vil trolig bli redusert igjen neste år.

- Det er et tankekors at våre politikere som viser til rapporten fra akademia som anslår et omsetningspotensial i marin sektor på nærmere 600 milliarder i 2050, ikke makter å legge til rette for mer vekst i havbrukssektoren. Næringen arbeider kontinuerlig for å sikre en ansvarlig utvikling innen biologi og teknologiske løsninger, noe som er en klar forutsetning for vekst. Samtidig mener vi myndighetene har et ansvar for å legge bedre til rette for produksjonstillatelser og tilgjengelig sjøaral. Det er helt nødvendig dersom vi skal klare å utløse det store potensialet i verdiskaping langs kysten, sier Grøttum.