- Jeg er positiv til en sammenslåing med Hitra og det var jeg tidlig ute med, svarte Flåmo.

- Vi skal diskutere flere alternativer. Fra sentralt hold bør de komme med flere guleroter, sa partifelle Eldbjørg Broholm på Hitra.

- I min barndom hadde vi flere butikker og tjenester med langt mindre samfunn, så jeg synes ikke det er noe lurt med en kommunesammenslåing. Jeg tror ikke vi får noe bedre lokaldemokrati med en storkommune, sa Knut Arne Strømøy (Sp).

- Jeg tror vi må se mer på et regionalt samarbeid fordi vi er for dårlig til å samarbeide mellom kommunene, påpekte Tom Skare (FrP).

- Ser vi på interkommunalt samarbeid, er vi blant de beste i Sør-Trøndelag. Vi ønsker en folkeavstemning på hva vi skal gjøre, svarte Flåmo.

- Jeg tror vi må avklare hvor kommunesenteret skal ligge og hva en storkommune skal hete, sier Per Ervik (PP).

- Jeg foreslår Dolmøya på hvor kommunesenteret skal ligge for det er i midten, sa Skare til stor latter.