Navn: Sofie RabbenAlder: 42Bosted: UttianStilling: Daglig leder

Sofie ble nylig intervjuet i forbindelse med lokalavisa Hitra-Frøyas faste spalte Lederstafetten:

Da Sofie og svigerinna ble arbeidsledige for ti år siden, tok gründer-ånden “overhånd”. I dag har Maxtrim hele 500 treningsglade medlemmer.

1. Hvordan startet din bedrift?Oppdrettsselskapet Hydro Seafood flyttet hovedkontoret sitt til Bergen og vi mistet jobbene våre. Da dukket ideen opp om at det hadde vært interessant å starte egen bedrift. Hva trenger vi på Frøya og som vi ikke har. Jeg spurte min svigerinne Gerd Randi og vi ble enige at et treningssenter det manglet. Vi startet Maxtrim i 2003

2. Hvilket arbeid/prosjekt jobber dere mest med akkurat nå?Nå jobbes det med treningsplaner for vinteren 2014.

3. Hvordan er det å drive business ytterst på Trøndelagskysten?Jeg tror nok det gir oss en del ekstra utfordringer. Driftsmessig med tanke på kostnader som frakt, service på utstyr og kursing av instruktører. Ekstra utfordrende er det å klare å skape en trening arena der alle skal trives uansett mål og utgangspunkt . Det virker som om medlemmene setter pris på det tilbudet vi har skapt og med 500 treningsglade medlemmer stortrives jeg med å drive business i havgapet.

4. I hvilken grad føler du myndighetene legger tilrette for næringsutvikling her ute?Det har blitt bedre..lakseveien..,men det er fortsatt mye å gå på. En ting er f.eks. å fjerne 100 meters grensa slik at det blir mer attraktivt å bosette seg her ute.

5. Hva er den største utfordringen for din bedrift den kommende tida?Areal-jeg har lyst til å videreutvikle Maxtrim både med et bredere treningstilbud og tilrettelegge enda bedre lokaler for fysioterapeutene som har sin praksis hos oss, slik at vi kan utvikle et bredere tilbud innen rehabilitering og forbyggende helsearbeid.

6. Planlegger du/dere endringer i arbeidsstokken de neste årene?Ja, det gjør jeg.

7. Klarer du å koble av fra jobben?Tja, det er vanskelig med et senter som er åpent for medlemmer 06-23 hver dag, men når hele familien drar på hytta kobler jeg av.

8. Hva er din bedrifts styrke?Det må være at vi har mange flinke og motiverende instruktører og at vi prøver å følge med hva som er ‘in ‘ på treningsfronten.

9. Hvilke ideer håper du lokalpolitikeren prioriterer det kommende året?Jeg håper de setter fokus på folkehelsa og tilrettelegger slik at det kan drives nyttig folkehelsearbeid i begge kommunene og å skape en god skole for våre barn.

10. Hvilken god ide ergrer du deg litt over at det ikke var du som kom opp med?Jeg ergrer meg ikke over at noen kommer opp med ideer, tvert imot er jeg glad for at folk har guts til å satse slik at det skaper vekst i øyregionen.

11. Hvilken annen dyktig lokal bedrift vil trekke frem og hvorfor?Det å skulle trekke frem en spesiell bedrift er vanskelig, fordi jeg er en stolt Frøyværing for tiden. Når jeg ser på hva som foregår her ute og hvordan Frøya blir omtalt i forskjellige fora. … men må jeg likevel så vil jeg trekke frem Seashell og for deres evne til å sette Frøya på kartet.

12. Hvordan fungerer næringssamarbeidet mellom Hitra og Frøya?Med gjensidig respekt og tillit tror jeg det kan bli bedre.

13. Hvor avhengig er øyenes fremtid av at havbruksnæringa fortsatt er sterk?En sterk oppdrettsnæring er helt avgjørende for oss i distriktet.

"Stolt øyværing" er en del av lokalavisas jubileumsfeiring. Vil du lese flere historier om stolte øyværinger, gå til www.øyværing.no