Mørket har lagt seg over Hitra, og det har blåst opp til storm. Det eneste som lyser opp er de tre gatelyktene langs bryggekanten, som i gjengjeld gir liv til regnet som skyller ned. Utenfor Lerows kontor på Dolmøya gynger selskapets to avlusningsbåter frem og tilbake i den urolige bukten.

Lerow leverer service, vedlikehold og tekniske løsninger til havbruksnæringen. Tor Magne Langø er nyansatt daglig leder i Lerow. Han tar sats fra bryggekanten, og hopper over på “Måøybuen” før han nikker over mot fartøyets styrbordside.

– Denne båten er utstyrt med SkaMik mekanisk avlusingssystem. Båten er liten, men er lett å manøvrere og kan bevege seg inn mellom nøtene, forklarer han overfor iLaks.

Ikke-medikamentell

SkaMik er, ifølge Langø, en stor del av oppdragsporteføljen Lerow leverer, og den mekaniske avlusningen har en dokumentert effekt på omlag 85-95 prosent.

– Det systemet vi har valgt er basert på ikke-medikamentell behandling. Båten løfter fisken skånsomt opp av sjøen og den sendes igjennom en mekanisk behandling hvor den spyler og børster lusen av fisken. Fiskelusen samles opp og destrueres.

Lerow har kjørt mekanisk avlusning på to båter over ett år, og Langø sier selskapet har hatt gode erfaringer med metoden. Han understreker at resultatet er en kombinasjon av kompetanse og trygghet.

– Opplæring og kompetanse er en forutsetninger som skal ligge latent for de ansatte, og det er noe vi tar med oss. Vi skal være de profesjonelle på det utstyret vi stiller med. Vi gir den støtten, tryggheten og tilstedeværelsen havbruksindustrien trenger. Det er sånne ting som gjør at næringen kan konsentrere seg om sine primæroppgaver og sørge for at det foregår i trygge, ordnede former, sier Langø.

Avlusing: Måøybuen er utstyrt med SkaMik avlusningsutstyr.

Gjør oppdretterens arbeidsdag enklere

I tillegg til mekanisk avlusning med SkaMik, tilbyr Lerow vask av nøter med Remote Operated Net Cleaner (RONC) og Remotely Operated Vehicle (ROV)-inspeksjoner.

– Vi har ti års erfaring med bruk av ROV og senere tid tilleggstjenester med RONC som alternativer, og det er avgjørende med tanke på kvaliteten på tjenesten vi tilbyr. Vi har en servicebåt som kjører ut til kunden og hjelper dem der de er, gjerne på en fastbestemt intervall. Ofte kjører vi også utfra de respektive oppdragsgivernes ønsker, sier Langø.

Langø vektlegger viktigheten av å rengjøre opprettsannlegg ved behov. Grunnen er at faren for parasitter og lakselus gror dersom nøtene ikke holdes rene. Derfor har selskapene en fastsatt vaskeplan for hele året.

– Det bør være rent i et opprettsannlegg, ellers så er det større fare for parasitter, luseegg og at leppefisken beiter på det som vokser på nøtene i stedet for lusene som sitter på laksen. En ren not har også mye bedre gjennomstrømming så oksygentilførselen blir mer optimal for fisken, forklarer han.

Likevel varierer behovet utfra temperaturene i sjøen.

– På sommeren må det vaskes oftere, også er det roligere i januar og februar fordi temperaturen og mindre lys fra solen gjør at det ikke gror fullt så mye, men med god kommunikasjon med oppdragsgiveren, så skal vi være i stand til å tilpasse oss, sier Langø.

Inspeksjon av nøter

I tillegg til de fem RONCene, har Lerow seks ROVer til inspeksjon av nøter, flåtefortøyninger og vannledninger.

– ROV er en fast standard på de servicefartøyene vi har og vi kan bruke dem i forbindelse med avlusning, observasjon av fiskehelsen, trengning av fisken, det kan være inspeksjoner av renhold, og samtidig melder vi ifra hvis det er rift eller noen små sår i nøten, sier Langø.

ROVen har propeller, HD-kamera og kjøres med en kabel som styres fra båten. Den dokumenterer med bilder og film. Lerow har også HPR/GPS-system for nøyaktig innmålinger av posisjoner under vann. Noe som gir effektiv utførelse av line-inspeksjoner og anker.

– Det handler om kundens trygghet. Hvis det avdekkes noe, er det behov for en dykker, og da er det avgjørende at vi kommuniserer med driftslederen på anlegget. På den måten kan vi planlegge en effektiv og bedre riskanalyse for dykkeroppdraget.

Forskning og utvikling

Lerow vil utvikle fremtidens løsninger for havbruksindustrien, derfor er FoU en stor del av bedriftens virksomhet.

– Vi vil at kundene våre skal drive en effektiv og lønnsom oppdrettsvirksomhet. Derfor jobber vi sammen med Sintef og forskningsmiljøene for å utvikle løsninger på utfordringene næringen står overfor, sier Langø.

Langø mener det er viktig å satse på forskning og ikke bare erfaring i fremtiden.

– Vi har erfart at forskningsmiljøene er genuint interessert i å være med og bidra de også, så jeg tror at det er avgjørende å spille på et større register.

Lerows visjoner

Mens regnet slår mot vinduene greier Langø ut om bedriftens fremtid.

– Vi har et ønske om å være en foretrukken leverandør. Det henger sammen med at vi ønsker å være innovative. Vi ønsker å fornye oss, og å være der med den riktige kapasiteten. Det går på materiell og personell. Også er det opp til oss og bevise at vi er den viktige samarbeidspartneren, avslutter han, før han går for å fullføre dagens arbeid.