Eldres råd på Hitra ble i siste møte orientert om eventuelt tilskudd til Hitra idrettslag  for opparbeidelse v/Eidsvatnet.

Leder i Eldres Råd informerte om at tilskuddet på kr.100.000.- ikke er utbetalt da opparbeidelsen ikke blir noe av.