Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som i samarbeid med Frøya kommune, Siva og Frøy Eiendom planlegger Blått Kompetansesenter (se faktaspalte) på Frøya.

Planene er nå kommet så langt at man har konkretisert behovet for et bygg med totalareal på 3000 kvadratmeter, men mulighet for ytterligere utvidelse.

Bygget er tenkt i tre etasjer. Området rett nord for Frøya kultur- og kompetansesenter er utpekt som aktuell tomt.

I dag (tirsdag) var det  et nytt planleggingsmøte om Blått Kompetansesenter, denne gang med Trøndersk Kystkompetanse, Sigurd Bjørgo fra Fylkeskommunen og Asgeir Johansen fra Frøya videregående skole.

Daglig leder ved Trøndersk Kystkompetanse, Nils Jørgen Karlsen, forteller at det fortsatt jobbes for fullt med både innhold og funksjoner.

Jakten på potensielle leietakere er sentralt i arbeidet.

- Interessen for prosjektet er stor, og listen over mulige samarbeidspartnere blir stadig lengre. Men det gjelder å skape et godt og spennede tilbud. Er dette bra nok, kommer også interessen, mener Karlsen.

Han ser også muligheter for å finne spennede aktører blant de mange underleverandørerene.

- Tjenester som reklame, regnskap, banktjenester osv. er alle aktuelle i et slikt kompetansesenter som skal være en smeltedigel og en møteplass mellom bl.a. næringen og høyere utdanning, forklarer Karlsen.

Det jobbes nå også med å utarbeide et forprosjekt og skape en forretningsplan for Blått Kompetansesenter. Dette skal behandles i fylkeskommunen i neste måned.