En utmagret og skadet havørn drev i land ved Klungervika på Dyrøya søndag. Den ble oppdaget av forbigående i 16-tida, som ba om bistand fra Roger Lyngvær fra Nordalen i Sandvika. Ørnen satt på land da den ble oppdaget.

Roger kunne fort konstatere at den store ørnen var vingeskadet og utmagret.

- Fuglen var også våt og det luktet sjø av den, noe som kan tyde på at den har drevet i land, forteller Lyngvær.

- Vi bestemte oss for å ta den med hjem for en nærmere undersøkelse. Det viste seg fort at venstre vinge var brukket. Så vi kontaktet veterinærer som mener at ørnen kan bli avlivet, forteller han.