Dyrvik grendalag søker Frøya kommune om midler til opparbeidelse av fellesområde i Dyrvik boligfelt - Åkervikhaugen.

Kommunen bemerker at dette er et positivt initiativ, men fastslår at kultur- og næringsetaten dessverre ikke har midler til slike formål.

Saken skal opp i tirsdagens formannskapsmøte.