Hitra og Frøya stanser alle offentlige arrangement, begrenser antall nærkontakter og voksenidrett