– Dersom det skal bli penger av vinden på Titran, må vi ha en større vindmøllepark med store enheter å fordele kostnadene på, sier Leidulv Gagnat. Han er energidirektør i Trønderenergi Kraft A/S. Det er Trønderenergi som eier de to vindmøllene på Titran, og bedriften har foreløpig ingen konkrete planer om en videre utbygging. – Vi syslet med planer om en stor vindpark, men vi ble innhentet av Statkraft og deres prosjekt på Hitra. Planene ble skrinlagt, forteller Gagnat. Dersom Statkraft bygger vindmøllepark på Hitra, vil de beslaglegge all nettkapasitet til fastlandet. – Det blir da ikke rom for videre utbygging på Frøya. I såfall må ny tilførsel for overføring til, og det er dyrt, forklarer han.

Les saken i lokalavisa