Det var i fjor høst kvinnen i 30-årene etter å ha drukket alkohol la ut på kjøretur. Selv husker hun lite fra turen, men erindrer at politiet åpnet bildøren og deretter støttet henne til politibilen - og at de senere tok blodprøve.

Hun husket heller ikke hvor langt hun hadde kjørt - eller hvor hun hadde kjørt. Men fra hennes bopel til stedet der politiet fant henne, var det ca 9 km. Bilturen endte forøvrig i grøfta, med bare mindre skader på bilen.

Blodprøven avslørte et promilleinnhold på hele 2,99. Siktede ga i retten en uforbeholden tilståelse.

Tre uker

Retten kom fram til at tre ukers fengsel ville være en passende straff. Her vises det bl.a. til at i utgangspunktet skal kjøring med promille over 1,5 som regel skal straffes med bot og ubetinget fengsel.

I skjerpende retning ble det vist til at bilturen endte med utforkjøring og at den foregikk i en periode med mye trafikk.

I formildende retning la Fosen tingrett vekt på siktedes tilståelse samt at det gikk 10 måneder fra blodprøvens resultatet forelå, til politet avhørte tiltalte.

24.000 i bot

Dommen ble fastslått til 21 dagers fengsel samt en bot på 24.000 kroner. I tillegg ble siktede fratatt rettigheten til å kjøre bil de kommende tre årene.