- Vi har ikke fått lest ordentlig gjennom forklaringen på straffen ennå, men så langt stusser vi over innholdet, sier Reppe til hitra-froya.no.

Atlantic Discovery AS har fem dager på seg til å ta stilling til foretaksstraffen på 60.000 kroner, som de har fått for brudd på dykkerforskriften, men Reppe kan ikke si om de vil vedta straffen ennå.

- Vi må først ta kontakt med politijuristen for å høre hva de egentlig mener, deretter må vi gjøre et styrevedtak på om vi godtar den eller ikke, sier Reppe.

Han vedgår at dykkeren hadde blylodd i dykkervesten som var stripset fast, noe som i følge politiadvokaten er et brudd på dykkerforskriften.

- Han hadde bly i lommene som var stripset fast, men han hadde positiv oppdrift og fløt helt normalt i overflaten selv om han hadde dette blyet. De store flaskene som brukes under kamskjelldykking har mye større oppdrift enn det som brukes under vanlig sportsdykking, derfor trenger dykkerne mer bly enn vanlig. Det ekstra blyet som han hadde i et blybelte hadde han tatt av seg på bunnen og festet til det siste nettet med kamskjell, som ble hentet opp senere av dykkerne på båten, forteller Reppe.

Det Reppe savner etter at politiadvokaten har kommet med sin konklusjon er at det ikke står noe om hvorfor dykkeren døde.

LES OGSÅ: 60.000 i bot etter dykkerulykken

- Vi er glad for at det kommer en avklaring etter 22 måneder, men det er en katastrofe at det ikke står noe om hvorfor han døde. Konklusjonen er at det ikke er vår skyld at dykkeren døde, men det er langt fra godt nok. Vi vil vite hva som egentlig skjedde, ellers er det ingenting å ta lærdom av, mener Reppe.