Frøya fortsetter forbi 5.000-tallet. Og også på Hitra vokser folketallet igjen

foto