Da Agnar flyttet hjem, fordoblet han folke-tallet på øya