Av: Bjørn L. Rønningen

Støre-bil får skylden for tunnelkøen

foto
Det dannet seg fort lange køer på begge sider av Frøyatunnelen. Foto: Leserfoto