Mange drømmer om å gjøre det Vegard har gjort: Han har tatt steget ut i drømmen