Equinor hever beredskapen på gassrørledninger over Hitra og Frøya og på Tjeldbergodden

foto