Roger, Håvard og Kirsti er blant jubilantene med «runddag» denne uka