I forrige uke var Petter Spolén fra Kreftforeningen på besøk ved Guri Kunna videregående skole, og med det gikk startskuddet for året Krafttak mot kreft-aksjon i Øyregionen.

Spolén forteller om fine møter med motivert og engasjert russ på begge skolestedene.

– Så langt er det 60 bøssebærere som har meldt seg og jeg har skikkelig troen på at det blir bra i år, sier Spolen.

Nå kan innsamlingen gjøres enda mer personlig

Det har blitt opprettet en digital gruppeinnsamling for begge de lokale skolestedene i forbindelse med Krafttak mot kreft.

Guri Kunna vgs. skolested Frøyas digitale innsamling finner du her.

Guri Kunna vgs. skolested Hitras digitale innsamling finner du her.

Nytt i år er at enkeltpersoner kan opprette digitale bøsser som er koblet til innsamlingene. Dermed kan man invitere familie, venner eller kollegaer til å støtte aksjonen, og selv følge med på hvor mye dere klarer å samle inn.

Kreft med spredning

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, og den har blitt arrangert siden 2006.

De innsamlede pengene har de siste årene gått til forskning på kreftformer med lav overlevelse og senskadeproblematikken. I år rettes fokus på kreft med spredning, sier Spolén.

– Vi må få løfta fram den viktige forskningen som gjøres på dette området, så de som har kreft med spredning kan møte sin sykdom med bedre odds enn i dag.

Årets innsamling skal finansiere forskning som kan gi kreftpasienter med spredning litt mer tid, kunne Petter Spolén fortelle russen på Frøya. Foto: privat

Fra dør til dør, men ikke helt som før

I år skal russen gå dør til dør igjen, fra 5. til 13. mars, men det blir ikke mulig å gi kontanter denne gang.

– Vi tror pandemien har gjort folk tryggere på Vipps og digital innbetaling, og russen mottar derfor bare gaver digitalt i år.

Guri Kunna vgs. skolested Frøya sitt Vipps-nummer er: 461039

Guri Kunna vgs. skolested Hitra sitt Vipps-nummer er: 461038

Nedtur på landsbasis, men ikke lokalt

Det kom inn 25 millioner kroner til Krafttak mot kreft i 2021.

Krafttak mot kreft-innsamlingen på landsbasis har vært en gedigen nedtur de to siste årene på grunn av koronaen, medgir Spolén, men det har ikke Kreftforeningen merket i Øyregionen.

– Det har vært fantastiske resultat på både Frøya og Hitra, blant annet takket været Salmars gave på en million kroner i forbindelse med 30 års jubileet deres i 2021.

Han forteller at det i løpet av de seks siste årene har kommet inn 5,4 mill. kroner på Frøya og Hitra. Håpet er at det skal komme inn en million kroner lokalt også i år.

– Innsamlinga har nesten blitt en folkebevegelse på Frøya og Hitra. Dere er gullet i Krafttak mot kreft. Det er ingen over eller ved siden av Øyregionen og vi er kjempespente på hvor mye russen, befolkninga og næringslivet klarer å samle inn denne gang, sier Spolén.