- Loven bidrar til å ødelegge for små bryggeri i distriktene