Da koronaen kom, satt Bjarne Johan med stort lager av en vare med stor etterspørsel

foto