Øker kraftig. Lerøy Midt henter ut mest pr kilo

foto