- Denne helga har vi feiring av Kvenvær sine 50-årskonfirmanter forteller sokneprest Bertel Aasen. Og denne gangen har vi vært så heldige å få med oss Ole Skaren og Kvenvær sanglag som vil fylle kirka med musikalske toner og smektende musikk smiler han.

Det er søndagsgudstjeneste i Kvenvær kirke denne helga. Sokneprest Bertel Aasen håper mange tar turen til kirka denne dagen. Lokale krefter bidrar med sang og musikk og det bruker bestandig å gi en ekstra god stemning i kirka.

Kvenvær vil også markere årets siste 50-årskonfirmanter der både de som har jubileum i år og som hadde i fjor er invitert av menighetsrådet. Tidligere har det vært markeringer i Hitras andre kirker for de andre konfirmantene.

Neste gudstjeneste i Kvenvær kirke vil bli på julaften, tradisjonen tro, opplyser kirken på Hitra.