Musikken fra Hitrakongen-plata når ut i verden

foto