– Det må være i næringslivets interesse å ha en arbeidsstokk som er trygge og fungerer godt i samfunnet