Krever 190.000 kroner for mangler i vintervedlikeholdet