-Omkjøringsveien er heldigvis ikke kommunens ansvar