Legger til rette for felles 17. mai-feiring i sentrum